Onkivesi opettaa

 

Lapinlahdelle kaavaillun yhteispuhdistamon (joka nielee Iisalmen, Kiuruveden, Vieremän ja Sonkajärvenkin jätevedet) suunnittelijat ovat esittäneet laskelmia siitä, minkä verran uudistus ravinnepäästöjä Onkiveteen nostaa. Esitettyjen lukujen mukaan typpipäästö nousee yli kaksinkertaiseksi, ja fosforipäästökin kasvaa puolella siitä, mitä ne olisivat jos kukin kunta "pysyisi omillaan". Kuntayhteistyön tulos on vaikuttava: 238kg typpeä päivittäin järveen, ympäri vuoden. Kolmen suomalaisen peltohehtaarin vuotuisen lannoituksen verran päivittäin. Eikö muka tunnu missään? 

Jos kellä on silmä, hän nähköön: Jo nykytilanteessa järvi on uimakelvoton heinäkuun puolivälistä lähtien. Ja leväpuuro on sitä sakeampaa, mitä lähempänä jäteveden purkuaukkoa asiaa tarkastellaan. Kauimmaiset pohjukat, jonne purkuvedet eivät ajaudu, ovat puhtaimmat. Vaikka Naarvanlahti ja Ala-Naarva ovat kokonaan peltojen ympäröimät, on vesi niissä parempaa kuin muussa Onkivedessä. Aiemmin Naarvat olivat pahasti leväisiä loppukesäisin, mutta kun Alapitkän jätevedet ohjattiin toisaalle, tilanne muuttui heti paremmaksi.

Omin silmin on siis kenen tahansa havaittavissa tämä: JÄTEVESILLÄ ON RATKAISEVA MERKITYS järven veden laatuun.

Maatalouden päästöluvut puolestaan perustuvat menneeseen, runsaan maanmuokkauksen ja osittain summittaisen lannoittamisen aikaan. Päästöistä valtaosa ajoittuu kevättulvan aikaan, jolloin ravinteet eivät jää järveä rehevöittämään.

Kokemusperäistä tietoa Onkiveden kuormitustekijöistä on jo paljon. Toivottavasti Lapinlahden päättäjät perustavat aikanaan ratkaisunsa niihin. Käynti Onkivedellä on vaikuttava opintomatka. Suosittelen.

Matti Pekkarinen