Epäilyttävä SYKE

(SYKE= Suomen Ympäristökeskus)

 

SYKE:n yksi outo saavutus on epämääräinen ruuan elinkaaritutkimus, joka päätyi "tasapeliin"
ympäristöystävällisyydessä. Tämän tutkimuksen kriteerit ovat salaiset. Mistä huuhtoumaluvut/ha? Mikä oli 
satotasoero? Tuskin totuudenmukainen. Muistettiinko välivuodet (noin joka viides- joka kuudes luomussa, 
tavanomaisessa ei  ollenkaan) Pelkästään tämä pudottaa keskimääräisen satotason lähes 20%.
Ja miten siinä on otettu huomioon luomulannan kompostoinnissa tapahtuva ravinnehävikki. (Joka kunnon lämmöllä kompostoinnissa on lukemieni 
tutkimusten mukaan luokkaa 50% typellä, ja 20% fosforilla ja kaliumilla).

Vesi- ja Ympäristöhallinnon tutkimuksiin on suhtauduttava varauksella. Ydinvoimaa koskevat selvitykset tuntuvat epäilyttäviltä. Miksi ydinvoima väistämättä lisää hiilivoiman käyttöä? Miksi ei SYKE:n tutkimuksessa käsitelty ratkaisua "ydinvoima+bioenergia" yhtenä vaihtoehtona. Miksi oli "ydinvoima+hiilivoima". Ja miksi ei "ydinvoima+säästäminen". Nyt oli "maakaasu+säästäminen" ???? SELVÄÄ TARKOITUSHAKUISUUTTA !!!

 

EPÄILYKSIÄ OVAT OMIAAN LISÄÄMÄÄN AIEMMAT HAVAINNOT:

TV:n ympäristöuutisissa kerrottiin syksyllä 2001, että maatalouden torjuntakemikaalien  kehitys onkin mennyt huonoon suuntaa: haitallisempiin aineisiin oli sen  mukaan siirrytty. Vaikka oli koko ajan muuta luultu ja kerrottu. Nähty uutinen mullisti tosiaan. Mietitytti jonkin aikaa, mistä on kyse.  Onko tosiaan palattava vanhoihin aineisiin, joita menee satakertainen  määrä hehtaarilla? Ja jotka ovat akuutilta haitallisuudeltaan noin  kymmenkertaisia verrattuna "gramma-aineisiin"? Eli joiden haittojen on  näiden lukujen valossa oletettava olevan tuhatkertaisia. 

Selitykset, jotka tulivat mieleen: 

1. Pahanlaatuinen kömmähdys: Eivät tiedä, mitä LD50-luku kuvaa.Oikeastihan: mitä pienempi LD50-luku, sen haitallisempi aine! Onko mahdollista, että PR-työ vie niin ison osan nykytutkijoiden (tohtoreita?) ajasta, etteivät tuon vertaa tiedä? 

2. Tuijottavat vain aineen pysyvyyteen maassa, ja siinäkin vain prosentuaaliseen lukuun. Onhan kieltämättä niin, että gramma-aineet  hajoavat hitaasti, ja vielä seuraavana kesänä  rajoittavat herkimpien viljelykasvilajien viljelyä. Voidaanko tämä häviävän pieni määrä katsoa moisen jymy-uutisen veroiseksi. Vanhat (haitallisemmat)   aineet hajoavat kai 99,9%:sti jo käyttökesänä... vuoden yli säilynee silti  ainakin pari grammaa (oma arvio).

3. Ovat todella huomanneet, että gramma-aineet ovat haitallisempia  vaikkapa hyönteisille. Itse olen huomannut, että torjunta-ainepurkkiin jäänyt kärpänen oli hyvissä ruumiin voimissa vielä viikon aineessa  rypemisen jälkeen! Niinpä rohkenen tätä selitystä epäillä.

4: Ehkä on todettu pitkäaikaisvaikutusta: jatkuva kylpeminen  gramma-aineessa aiheuttaa jotain... Onkohan unohdettu, että niitä  tarvitaan vain hetkellisesti, ja vain noin 10g/ha ?

 

Kyselin asiasta SYKE:n tutkimusvastaavilta, ja sain hieman ylimielisiä ja tarkoituksellisen sekavia vastauksia.  Viimeinen viestini (johon en enää saanut vastausta) oli: 

"Hei taas! Nytpä löysinkin Nummela-tutkimuksen referaatin. Siinä  kerrotaan, että kokeessa mukana ollut pienannosaine klorsulfuroni (Glean DF)   huuhtoutui "peräti" 0,02 mg/ha eli "peräti" 0,0004% annetusta määrästä  huuhtoutui (tutkittuna pelto-oloissa, viljelymaassa). (Ja aine on selvästi haitattomampaa kuin ruokasuola!) Tämä vie kovasti  pohjaa SYKE:n visioilta ja käsityksiltä. Luku on etäällä esittämästäsi 60%:sta. (Nummelan referaatti  on luettavissa Maaseudun Tulevaisuuden Koetoiminta ja Käytäntö-liitteessä 17.10.1995) 

Ehdotan, että pienannosaineiden aiheettoman mustamaalaamisen sijaan ympäristökeskus keskittyisi tutkimaan seuraavia  aiheita: 

1. kemiallisesta torjunnasta luopuminen alentaa satoja noin 20%, ja lisää siten viljelyalan tarvetta Suomessa noin 500 000 ha. Mitkä ovat   vaikutukset järviin (eroosio), biodiversiteettiin jne

2. rikkatorjunnassa luomuviljelyssä käytetyn liekityksen ympäristövaikutukset (30-100 kg  kaasua/ha)

3. Luomussa niin yleisen maanmuokkauksen haittavaikutukset verrattuna kemialliseen rikkatorjuntaan.

4. Kompostoinnin ravinnepäästöt (typellä 50%)

5. mäntysuopaliuos torjunta-aineena (100 kg/ha?) 

Lisäksi toivon, että  keskeytätte yhteistyön Ympäristöuutisten kanssa, kunnes uutisointi saadaan  paremmin tiedonvälitystä palvelevaksi. "

 

Eli rakentavan keskustelun tie tuli käydyksi loppuun. Niinpä laitoin noin 50:lle SYKE:n tutkijalle seuraavan viestin, toivoen, että edes joku todella puuttuisi asiaan:

 ""Hei!   Ympäristökeskuksessa jotkut tahot ovat jostain syystä lähteneet  perusteettomasti mustamaalaamaan pienannosherbisidejä. Siis rikkatorjunta-aineita, joiden käyttömäärät ovat muutamissa (kymmenissä)  grammoissa/ha. Niiden haitallisuutta ei tavallinen ihminen kyllä  pysty perustelemaan, varsinkaan jos tutustuu lähemmin niiden  ominaisuuksiin. Haitallisuusarvot  ovat alle 1/10 perinteisten herbisidien arvoista, ja käyttömäärät vain 1/100 !!! Hajoaminen on hieman hitaampaa  kuin perinteisillä, kuitenkin riittävää. Aineet eivät huuhtoudu juuri  ollenkaan.

 Arvostelijat ovat käsittämättömästi ruvenneet tuijottamaan vain niiden haitallisuutta VESIKASVEJA (järvessä) kohtaan, ja todenneet, että aineet  tappavat ko. kasveja. Tottakai, aineet on nimenomaan suunniteltukin  hävittämään tiettyjen kasviheimojen edustajia)...Pelto-oloissa tehty tutkimus osoitti huuhtouman (pellosta pois) olevan  tutkitulla klorsulfuronilla 0,0004 %. Kyllä haitallisuutta on tutkittava  siellä, missä aineesta on 99,9996 prosenttia. Siis vaikutus maalla olevaan  eliöstöön!

Vastustajien teoriat perustuvat maapylvästestiin (soraa?), ja siitä tulee läpi kuulema jopa 60% aineesta. Jotenka unohtavat maaeliöstölle syntyvän  kiistattoman hyödyn (verrattuna kilokaupalla käytettäviin, ja muutenkin  haitallisemmiksi havaittuihin aineisiin) !

EHDOTAN, että luotetaan Nummela-projektin ja muutaman muunkin pellolla,  todellisessa tilanteessa, tehdyn kokeen havaintoon, joiden mukaan  pienannosaineet pysyvät poissa järvistä. Tällöin onkin hulluutta ryhtyä kampanjoimaan pienannosaineita vastaan, kuten Ympäristöuutisissa taannoin Ympäristökeskuksen (pienen  klikin?) tuella tehtiin:  "tiivistemyrkkypommi" ym kansan pelottelua!

TUTUSTUKAAPA ASIAN FAKTOIHIN. Tehkää jotain: kärpäsestä on tulossa  härkänen, ja päinvastoin. Jotkut tahot tahtovat torpedoida  turvallisten(kin) kemikaalien käytön (ilmeisesti haluten siten korostaa luomuviljelyn "erinomaisuutta"). Laitapa tämä viesti kiertoon.

Kiitos."

Joku tai jotkut SYKE:ssä ilmeisesti puuttuivat vääryyteen, sillä ASIAN OIKAISI JULKISESTI Maaseudun Tulevaisuus 5.10. 2001.  Myös Maatilan Pirkka oikaisi asian myöhemmin. TODELLA OUTOA, MITEN HEIKOILLA PERUSTEILLA YRITETTIIN LUODA PERÄTI EU:N "YHTEISTÄ KANTAA"! (ja miten pienestä maailman meno on kiinni: Hesburgerissa Siilinjärven Shellillä  ruokaillessani perheineni onneksi satuin kuulemaan television ympäristöuutisissa vaahdottavan "supermyrkkypommista", jota viljelijät saavat aivan rajoituksitta käyttää. Siitä asian selvittely alkoi). Kiitos vielä noille SYKE:n rohkeille ihmisille! 

Vesi- ja ympäristöhallitus ei tarpeeksi valvo SYKE:n toimintaa? Kansalaiset joutuvat valvomaan!


Katso myös:
Luomututkimus

 

Matin Maaseutusivut: hakemistoon/etusivu