Ympäristöasioiden tiedostosta löytyy (ylhäältä alas selaillen)  paljon tietoa:

  • Taulukko3: satokiloa kohden huuhtouma vähenee sekä nurmella että ohralla, kun lannoitusta lisätään.

  • Taulukko4: Korkeiden satojen varmistaminen oikealla kasvinsuojelulla parantaa lannoiteravinteiden hyötysuhdetta

  • Kuva2: Satokiloa kohden laskettu typen huuhtouma pienenee lisättäessä viljan lannoitusta noin 150 typpikiloon saakka !

  • Kuva3: Karjanlannan syys- ja talvilevitys aiheuttavat suuria typpi- ja fosforipäästöjä. Väkilannoitteella typpipäästö pieneni, kun lannoitetypen määrää nostettiin !!! Selitys lienee voimakkaamman juuriston parempi ravinteen- ja varsinkin vedenottokyky. Ehkä myös kasvuajan pidentyminen.

  • Taulukko 5: Väkilannoitteella ei lannoitustason nostaminen lisää ravinnepäästöjä hehtaarilta, varsinkaan viljalla! JA SATOKILOA KOHDEN päästöt pienenevät selvästi.

  • Kuva 4: Ohralla, lannoitustason nostaminen ei lisää päästöjä. Seurattu 3 vuotta. Sato lienee lähes tuplaantunut (arvio)

  • Kuva 5 SELITTÄÄ KAIKEN (melkeinpä elämän tarkoituksenkin): Väkilannoitteen typpi on ympäristöystävällistä, koska se tulee otetuksi loppuun hyvissä ajoin ennen syksyä. Tosin osa häviää haihtumatappiona, mutta hyväksikäyttöprosentti on kaksin- kolminkertainen verrattuna orgaanisiin lannoitusaineisiin.... Kuva 6 samoin

  • Kuvat 7 ja 8: Kolmivuotisessa seurannassa väkilannoitteen osuus typen huuhtoumasta oli YHDEN PROSENTIN LUOKKAA. Sadon määrästä sen osuus on tuolla lannoitustasolla noin 50%.

(takaisin ympäristötiedostoon)