Laidun   

Keinoja laitumen tuoton lisäämiseksi:
- oikea perustaminen
- sopiva lannoitus,  ainakin kolmeen erään jaettuna!
- sopiva kiertonopeus (ei liian nopea)... maksimi 6 syöttökertaa/kesä?
- ajoissa täydennysrehua (niittor. tai väkir.), syöttökierron nopeutus vain pahentaa asiaa ja pienentää satoa
- sadetus ?
- usein laitumet liian vanhoja nurmia (rikkakasveja---> heikko kasvu)

Säästökeinot?

- kustannusten karsiminen, uusiminen harvemmin: miten saadaan kestämään ? .....niittorytmi... sängenkorkeus... viimeniiton ajankohta/lajit
- iän jatkaminen rikkatorjunnalla?
- kotoinen siemen...

 

kasvi-etusivulle