Oppimistehtävät, perustuen eri lähteistä haettaviin tietoihin, omiin havaintoihin kotona ja muualla ja  oppimateriaaliin:  http://mattipekkarinen.net/kasvisivut :

8. Säilörehun laatutehtävä:

Suorita säilörehunäytteen otto ohjeiden mukaan kotitilasi (tai jonkun muun tilan) säilörehusta. Tutkituta näyte esim Valion tai Viljavuuspalvelun laboratoriossa. Tarkastele tuloksia. Mitkä laatutekijät ovat tärkeitä? Kerro omin sanoin, millaista kyseinen rehu on. Jos on laadussa puutteita, miten ne olisivat vältettävissä vastaisuudessa? Tutustu tovereittesi saamiin vastaaviin tuloksiin ja laadi saamistanne tuloksista yhteenveto. Mitkä näyttävät olevan tärkeimmät säilörehun laatuongelmat? Tämä tehtävä voidaan myös tehdä jo olemassa olevasta säilörehuanalyysistä, jolloin näytteenotto-osuus jää pois.

 

Kukin oppilas laatii vastauksensa Word-tiedostoksi ja palauttaa sen Moodleen

kasvi-etusivulle