LUOMU- JA LATTIAKANOJEN KUOLLEISUUS on suuri

ON EDELLEEN (vielä nyt, v 2013) TURVAUDUTTAVA TÄHÄN v. 2002 SELVITYKSEEN, UUDEMPAA ODOTELLEN

 

 


Luomu- ja lattiamunantuotanto kasvaa ongelmista huolimatta
- ratkaisuja haettiin Siipikarjaliiton luomukanalapäivillä Jokioisissa 17. syyskuuta 2002.
Alla suoraa lainausta tutkimusselosteesta: *********Siipikarjaliiton luomuhanke päättymässä

Siipikarjaliitossa käynnistyi keväällä 2001 MMM:n tukema hanke luomukananmunantuotannon ruokinnallisten ja hoidollisten erityispiirteiden selvittämiseksi. MMM Anna Setälä esitteli päättymässä olevasta hankkeesta ilmeneviä seikkoja. Luomukanaloiden pienen määrän ja vähäisen tuotannonseurannan vuoksi mukaan otettiin myös lattiakanaloita niin että hankkeessa oli kaikkiaan yli 20 kanalaa. Tiloilta pyydettiin munintakauden seurantatulokset muninnasta, munien laadusta ja kuolleisuudesta, ja tilakäynneillä kartoitettiin rakennus- ja laiteratkaisuja, kanalaolosuhteita mittaamalla ilman laatua, lämpötilaa, valaistusta, ja kanojen vointia mm. arvioimalla höyhenpukua. Lisäksi kerättiin rehureseptejä ja teetettiin rehuanalyysit. Kanamäärät tiloilla vaihtelivat 150 - 5600, lattiakanalat olivat lähes kaikki automatisoituja yli 1500 kanan osaritiläkanaloita.

Lattia- ja luomutuotannon ongelmiksi mainittiin kuolleisuus, syynä kannibalismi, kasaantumisesta johtuva tukehtuminen, sairaudet, pedot, tapaturmat. Pääsääntöisesti kuolleisuus oli suurempi luomutiloilla,
kaikkiaan se vaihteli 3-25 %, suurin luku johtuu kuitenkin juomaveden saastumisesta kolibakteerilla. Lattiamuninta vaihteli alle prosentista 30:een, eikä pienestä aineistosta löytynyt selviä selittäviä tekijöitä. Heikko muninta mainittiin pienkanaloista, joissa munantuotanto ei ollut ratkaisevaa tilan taloudelle. Työn menekki, nuorikoiden saatavuus ja munien markkinointiongelmat lähinnä suoramyynnissä suhdannevaihtelun vuoksi mainittiin myös.

Valoa oli keskimäärin enemmän luomukanaloissa jo ikkunoiden vuoksi, suurissa lattiakanaloissa valotehoa rajoitettiin joskus ehkä liikaakin mahdollisten ongelmien välttämiseksi. Luomukanaloista osa pienimmistä oli lämmityksen puuttuessa kylmiä, niissä myös ammoniakkia oli enemmän kuin tavanomaisissa lattiakanaloissa.  Luomukanojen (kaikki ruskeaa hybridiä) höyhenpuku oli tuotantokauden loppupuolella huonommassa kunnossa ja viileys varmasti vaikutti rehunkulutukseen. Melua mitattiin kummassakin kanalatyypissä keskimäärin 70 dB, eniten melua lähti kanoista (ja kukoista) itsestään.

Luomu- ja lattiakanaloiden rehuseosten pääravintoainepitoisuuksissa ei ollut suuria eroja. Kun ohra oli selkeästi pääraaka-aine tavanomaisten kanojen rehussa, luomussa lähes yhtä paljon käytettiin kauraa, ja vain luomukanoilla oli rehussaan hernettä. Eniten vajausta tavanomaiseen rehuun verrattuna luomurehuissa oli rikkipitoisten aminohappojen metioniinin + kystiinin pitoisuuksissa. Luomukanojen tuotantotulokset olivat selvästi huonommat kuin tavanomaisten, osaksi lyhyemmän tuotantokauden vuoksi (tuotanto laskee nopeammin kannattavuusrajan alapuolelle). Tavanomaisissa lattiakanaloissa tuotos vaihteli 17,7-20,6 kiloon kanapaikkaa kohti, luomukanaloissa 12,4-13,6 kiloon (suuren luomuyksikön kolibakteeriongelmat vaikuttavat tulokseen). Keskimääräinen munintaprosentti vaihteli 77:stä 82:een tavanomaisilla, 73:sta 77:ään luomukanoilla. Yli 90 % munivat tavanomaiset kanat 22-33 viikon ajan, luomukanat vain 2-7 viikkoa. Lukuja ei saatu kaikilta hankkeeseen osallistuneilta tiloilta.


Anna Setälä katsoi, että aineiston pienuuden vuoksi varmoja johtopäätöksiä tuloksista ei voi tehdä. Mutta tuli todistetuksi, että lattiatuotannossa on mahdollista päästä lähes häkkikanaloiden tuotostasolle. Vaihtelu samallakin tilalla on kuitenkin suurta, peräkkäiset kanaerät voivat käyttäytyä aivan eri tavoin. Lattia- ja varsinkin luomutuotannossa on enemmän riskejä kuin häkissä: kasaantuminen, kannibalismi, pedot. Jokainen kanaerä lisää tuottajan ammattitaitoa.


Lattiakanaloiden työympäristö- ja eläintautiongelmia

Tutkija Reetta Palva Työtehoseurasta kertoi lattiakanalasta työympäristönä (TTS:n tutkimus 2001). Hän totesi lattiakanan työolojen olevan häkkikanalaa huonommat ilman epäpuhtauksien ja suuremman tapaturmavaaran sekä huonojen työasentojen (lattiamunien keruu) vuoksi. Ammoniakkipitoisuutta voidaan yleensä pienentää tiheällä lannanpoistolla. Pölyt, homeet ja endotoksiinit aiheuttavat ihmisille hengityselinsairauksia. Himmeä valaistus lisää kompastumis- ja tapaturmavaaroja.

Laila Rossow kertoi lattia- ja luomukanojen taudeista. Kannibalismin hän totesi johtuvan useiden olosuhdepuutteiden yhteisvaikutuksesta, jota sen pahennuttua voi olla vaikea hillitä olosuhteita muuttamallakaan. Usein ainoa keino on valotehon pienentäminen. Käyttäytymishäiriöt olisi yritettävä ehkäistä ennalta: kun uudet kanat tulevat kanalaan, olosuhteiden pitäisi olla kunnossa, ja ikkunallisissa kanaloissa linnut olisi totutettava luonnonvaloon vähitellen, aluksi peittämällä ikkunat. Linnuille olisi myös tarjottava virikkeitä, olkipaaleja hajotettaviksi tms. Lattiakanaloissa, kun eläimiä on paljon pehkulla, sisäloiset (suolinkaiset, hiusmadot ym.) voivat lisääntyä niin että eläimet kärsivät ja kuolleisuus lisääntyy. Madonhäätölääkkeiden käyttöä Rossow piti kuitenkin huonona tilapäisratkaisuna, hetken päästä loiset lisääntyvät uudelleen. Olosuhteiden ja kuivikkeen pitäisi pysyä kunnossa, ennen kaikkea tuuletuksen ja lämmityksen avulla, ja estämällä vuodot vesilaitteista. Joka kanalaosastolle mentäessä on syytä vaihtaa ainakin saappaat, niin ettei kuljetella mukana loismunia tai muitakaan pöpöjä. Ulkoloisista kanapunkkia on kaikentyyppisissä kanaloissa, lattiakanaloissa määrää on vaikeampi pitää kurissa, häkkikanaloissa viikoittainen imurointi esim. munahihnojen alta hillitsee punkkien lisääntymistä. Punkkien torjuntaan on hyväksytty uusi aine, Deosept-Spray (tehoaine kypermetriini), jota voidaan ruiskuttaa suoraan lintuihin, toisen kerran kahden viikon päästä. Aineen tehoa Rossow ei kuitenkaan pitänyt kovin hyvänä. Punkki pitäisi hänen mielestään torjua kanalan ollessa tyhjänä. Se ei kestä nopeaa lämpötilan nousua yli 35 asteeseen tai pakastumista -20 asteeseen. Tyhjään kanalaan voidaan käyttää varsinaisia hyönteistorjunta-aineita. Uusien kananuorikoiden on oltava punkittomia, munakennoja ei saa kierrättää tiloilla ilman dokumentoitua lämpökäsittelyä, ja kanalassa käytetään vain sinne tarkoitettua työasua ja -saappaita. Punkkitilanteen selvittämiseen Laila Rossow kehotti käyttämään rullalle kierrettyä aaltopahvinpalasta, jonka suojiin punkit päiväksi piilottautuvat. Luonnollinen aine punkkien torjuntaan olisi piidioksidi (SiO2), jota voidaan sirotella seinänrakosiin ym. Se toimii tuhoamalla punkkien kitiinikuorta. Kun punkkeja tiedetään olevan, pestyyn ja desinfioituun, kuivuneeseen kanalaan voidaan ennen kanojen tuloa levittää silikaattipulveria seinille ja rakoihin. - Rossow kertoi myös kanoilla esiintyvän muninnan alun stressitilanteessa kolibasilloosia, joka voi ilmetä ripulina, munanjohtimen-vatsakalvon tulehduksena tai nopean kuoleman aiheuttavana yleistulehduksena.


Lattiakanalan ilmastointi vaativa laji

Rakennusmestari Seppo Jokiniemi Farma Maaseutukeskuksesta selvitti lattiakanaloiden ilmanvaihtoperiaatteita. Hän totesi hyvän ilmanlaadun ja suositeltavan kanalalämpötilan (17-18 astetta) ylläpitämisen edellyttävän talvisaikaan lämmitystä, kylmä ilma ei sido kosteutta eikä ilmaa vaihtamalla saada liikakosteutta poistettua. Talvella tuloilmaa on sekoitettava ja esilämmitettävä (yksinkertaisimmillaan suuntaamalla ilmavirta ylöspäin), kesällä tuloilma on saatava mahdollisimman alas. Tasainen ilman saanti edellyttää riittävää luukkujen määrää, tuulen vaikutus estetään suojapellein. Myös useampi poistopuhallin on Jokiniemen mielestä parempi kuin yksi. Ilmanvaihtolaitteisto on mitoitettava maksimipoistolle, lisäksi rakennuksessa on aina oltava katastrofiluukut. Ilman ammoniakkipitoisuutta vähentää, jos osa poistoilmasta johdetaan alhaalta lantatilan kautta. Tämä edellyttää yleensä pitkää poistohormia ja mahdollisesti aksiaalipuhallinta. Seppo Jokiniemi oli alipaineilmastoinnin kannalla myös luomukanaloihin; ulosmenoluukkuja pidetään kuitenkin normaalisti auki vain kesäaikaan joten niistä ei ole ratkaisevaa haittaa ilmastoinnin suunnittelulle.

********* Lainaus päättyy
 

Matin Maaseutusivut: hakemistoon/etusivu