Ainoaksi luomua puoltavaksi seikaksi taitaa jäädä se, että siinä saattaa kesällä olla monipuolisempi kasvillisuus, ja sen myötä monipuolisempi eläinkanta. Ero tasoittuu syksyllä kynnössä. Ja kääntyy tavanomaisen eduksi, jos vain luomutila kyntää. Itse maan eliöstö voi tavanomaisessa ainakin yhtä hyvin.

--

 

Toisessa vaakakupissa on tuhat miljoonaa euroa vuosittain säästyviä veromarkkoja. ../../etusivu.htm#mitamaksaa  Ja ainakin 1,3 miljoonaa hehtaaria (ympäristöllisesti haitallisimmat pellot), jotka voidaan käyttää muuhun. Ainakin eroosio (fosforipäästöt!) pienenevät. Typpipäästöt pienenevät myös http://verkkopemo.ysao.fi/kasvituotanto/YMPSUOJ.htm

--

 

Ruuan laatuun ei liene näillä suurta vaikutusta, ainakaan luomun eduksi.

 

-

-

Eikö vihreiden tulisi perustella virallisissakin yhteyksissä luomukantansa juuri Pekka Raukon tavoin? Siis sillä, että pitää kasvattaa pillikettä ja kirvoja silläkin 8 prosentilla Suomen maasta, jota pelloksi sanotaan. Ja raivata vielä lisääkin.

 

Pekka Raukko kirjoitti tehokkaasta viljelykasvin suojelusta: ” Pienellä alalla suoritettava teknokemiallinen tehoviljely tuhoaisi nämä tavoitteet kohtalaisen totaalisesti.”

-

Tehokkaalla viljelyllä pärjätään 1,5 milj ha:lla Suomessa. Luomulla tarvitaan viimeisten havaintojen mukaan ..\..\syksylu.htm moninkertainen määrä. ..\..\ltutkim.htm .

Luonto palauttaa rikat pian takaisin, jos niin halutaan. Tämähän on nähty luomuun siirtyneillä tiloilla. http://verkkopemo.ysao.fi/kasvituotanto/vilrikka.htm . Niillä on nelinkertainen rikkamäärä, vaikka ovat luomussa olleet keskim. Alle 10 vuotta. Hienoa?

-

-

Matti

 

Takaisin juttulistalle