Kyllä liito-oraville puita riittää: http://www.maatilan.pirkka.fi/mp4_01/otsikko18.htm . Vanhan ränsistyvän metsän tilalle osataan nykyään perustaa paljon parempi! Kuutiomäärä metsissämme on jatkuvasti lisääntynyt. Ja jos täällä esitetyt väitteet järeiden metsien vähenemisestä pitävät paikkansa, niin puiden lukumäärän on pitänyt nousta tosi huimasti!

-Mahtuuko kurre jalat suorina  lentämään, vai mikä on vihreiden seuraava huolenaihe?

-

Helsingin yliopiston kartoitustyö liito-oravakannasta on vielä pahasti kesken. Sen on määrä valmistua parin vuoden kuluttua. Mutta jo tässä
vaiheessa tutkijoiden mielestä näyttää siltä, että todellinen kanta on moninkertainen arvioituun 40 000*50 000 pariin nähden. Näin sanoo
ympäristönsuojeluneuvos Pertti Rassi ympäristöministeriöstä. (MT. 27.10.) Rassi sanoo alkuun kauhistuneensa, kun laskennan tuloksia alkoi
tippua: kanta oli vastoin kaikkia ennakkokäsityksiä kaikkein tihein, suorastaan "käsittämättömän tiheä", Vaasan läänissä, keskellä
viljelymaisemia ja -metsiä. Tähän asti on katsottu, että liito-orava vaatii reviireiksi yhtenäisiä, laajoja vanhan metsän alueita. Tähän on
nojannut myös suojelunormisto hakkuukieltoineen. Liito-oravakin näyttäisi siis sopeutuneen metsäluonnon muutokseen, jos Rassin
arvioihin on uskominen."

-

-

Matti

Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa- Turvattu Luonto ry

........ http://antiluomu.org

........ http://personal.inet.fi/koti/matti.pekkarinen, mutta SONERA ON OLLUT ILTAISIN LUOMUSSA, ainakin maalis- heinäkuun ajan!!!!

........ joten iltaisin: http://kotisivu.dnainternet.net/mattitap/

Takaisin juttulistalle