Metsän hiiliasiassahan oli kyse siitä, mitä lannoitus tekee metsän kasvulle ja hiilisisällölle. Se ei liene epäselvää: Lannoitusmetsä tuottaa tuhannessa vuodessa 15 päätehakkuusatoa eikä vain 10! Noin kärjistettynä--- Tuottaa ehkä 5000 kuutiometriä puuta eikä vain 3000! Voidaan pitää enemmän metsiä aarniometsinä, "ikuisina" hiilivarastoina.

-

Taas se on selvää, että kaikki puutalot aikanaan lahoavat, samoin sanomalehdet sekä luomuviljelyn ohjekirjatkin. Tämä taas ei riipu yhtään siitä, onko meillä suojelumetsiä lahoamassa pystyyn ja pitkälleen.

-

Mutta se, onko noita suojelumetsiä lahoamassa pystyyn ja pitkälleen, vaikutta siihen, MINKÄ VERRAN TAPAHTUU YLIMÄÄRÄISTÄ, TURHAA LAHOAMISTA, JOKA aiheuttaa YLIMÄÄRÄISIÄ HIILIPÄÄSTÖJÄ TAIVAALLE.

-

Jos Suomen metsät kasvavat yli teollisuuden tarpeen, on paljon mielekkäämpää käyttää liikenevä puu energiaksi kuin lahottaa metsässä.

-

Martti Tiurin ajatukset vihreästä logiikasta ovat karua totta: ..\..\vihrlog.htm

-

-

 

Matti

 

Takaisin juttulistalle