Minä kirjoitin aiemmin: ” Vielä paljon nopeammin puu lahoaa taivasalla niissä "ikimetsissä".” -.------ Pekka kirjoitti:”Mutta ne ovat hiilidioksidipäästöjen suhteen neutraaleja ja hiilivarastoina ylivoimaisia”----

Minä NYT: Tämähän ei ole minun ”lajinikaan”, mutta eipä taida olla Pekankaan (joko ruvetaan puhumaan luomusta?)----------------------------------------------------------------------------------------

-Kysehän on siitä, kannattaako metsiä hiilidioksidi-mielessä ottaa pois puuntuotannosta. Vastaus siihen on yksinkertainen: Koska suojelualueeksi lähes aina otetaan jo ”kaikkensa” sitonut metsä, niin EI KANNATA. Sillä ne eivät enää pyydystä lisää hiiltä, vaan lahottavat saman verran kuin sitovat. SEN SIJAAN HYVIÄ KEINOJA KASVIHUONEILMIÖN TORJUMISEEN OVAT:

1) Tehokas pellon viljely. Se mahdollistaa ainakin puolen miljoonan hehtaarin metsittämisen (samalla ympäristöongelmat vähenevät). Saadaan seuraavan 100 vuoden aikana ainakin 200 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta (mikä vastaa 4 vuoden kokonaishakkuita nykykäytöllä). Olisi paremmin liikkumavaraa metsiensuojeluunkin. Ja 500000 hehtaarin hiilinielu.

2) Suunnilleen toisen mokoman verran pelivaraa lisäisi, jos 30% metsistä lannoitettaisiin vain kertaalleen (kasvuun ja kehitysasteeseen sopivana aikana) seuraavina satana vuotena. Siis 7 miljoonalla hehtaarilla, kullakin 30 kuutiometrin kasvun lisäys*


Tähän asti on metsänhoidossa toimittu viisaasti: Nykyhehtaarin puumäärä on kai ainakin 30 kuutiometriä enemmän kuin 50 v sitten? Energiasisällöltään se vastaa noin 10 tonnia öljyä! Hiilisisällöltään se vastaa yli 10 tonnia öljyä. Suomessa on yli 20 miljoonaa hehtaaria metsää, eli 4 ha/asukas. Lisääntynyt metsänkasvu on siis sitonut hiilimäärän, joka VASTAA 40000 ÖLJYKILON POLTTAMATTA JÄTTÄMISTÄ ! Siis jokaista asukastamme kohden, VAUVASTA VAARIIN .

Talousmetsiin mahtuu edelleen vielä monen öljytankkerin verran hiiltä.
-
Jos suojeluun otetaan vielä paljon lisää järeitä metsiä, on puun vaje otettava talousmetsistä, jolloin puuvarat kääntyvätkin laskuun. Suojeluun otetussa tukkimetsässä ei hiilimäärä muutu juuri miksikään. Saman verran lahoaa kuin uutta kasvaa. Sen vuoksi ikimetsien lisääminen, niin kummalta kuin se Raukon mielestä tuntuukin, johtaa hiilen nettopyydystämisen vähenemiseen.

-

Matti

Takaisin juttulistalle