KASVIHUONEILMIÖTÄ TORJUMAAN: ---

-

Tehokas pellon viljely mahdollistaa ainakin puolen miljoonan hehtaarin metsittämisen (samalla ympäristöongelmat vähenevät). Saadaan seuraavan 100 vuoden aikana ainakin 200 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta (mikä vastaa 4 vuoden kokonaishakkuita nykykäytöllä). Olisi paremmin liikkumavaraa metsiensuojeluunkin. Ja 500000 hehtaarin hiilinielu.

-

suunnilleen toisen mokoman verran pelivaraa lisäisi, jos 30% metsistä lannoitettaisiin vain kertaalleen (kasvuun ja kehitysasteeseen sopivana aikana) seuraavina satana vuotena. Siis 7 miljoonalla hehtaarilla, kullakin 30 kuutiometrin kasvun lisäys…

-

Tähän asti on metsänhoidossa toimittu viisaasti: Nykyhehtaarin puumäärä on kai ainakin 30 kuutiometriä enemmän kuin 50 v sitten? Energiasisällöltään se vastaa noin 10 tonnia öljyä! Hiilisisällöltään se vastaa yli 10 tonnia öljyä. Suomessa on yli 20 miljoonaa hehtaaria metsää, eli 4 ha/asukas. Lisääntynyt metsänkasvu on siis sitonut hiilimäärän, joka VASTAA 40000 ÖLJYKILON POLTTAMATTA JÄTTÄMISTÄ! Siis jokaista asukastamme kohden, VAUVASTA VAARIIN

-

Jos suojeluun otetaan vielä paljon lisää järeitä metsiä, on puun vaje otettava talousmetsistä, jolloin
puuvarat kääntyvätkin laskuun. Suojeluun otetussa tukkimetsässä ei hiilimäärä muutu juuri miksikään. Saman verran lahoaa kuin uutta kasvaa.

-

Väärään suuntaan vie sekä kansantaloutta että ympäristönsuojelua (hiilitasetta) vaatimus suojelualan lisäämisestä ja ”tehometsänhoidon” lopettamisesta. (luonnonsuojelua se tietenkin edistää, siis luonnontilan ja luonnontilaisen eliöstön säilyttämistä). MITEN VAIKEA ONKAAN MYÖNTÄÄ TÄTÄ ILMEISTÄ RISTIRIITAA !

 

 

Matti

Takaisin juttulistalle