Kiitos Hannulle oikaisusta, tarpeettomasta tosin. Olen nimenomaan sanonutkin puhuvani vain hiilen määrästä. Lahoa ja monipuolisempaa metsäympäristöä voidaan joissakin tilanteissa saada suojelemalla jokin määrä metsiä hakkuilta pysyvästi. Tällöin kuitenkin saatetaan edistää kasvihuoneilmiötä: --- Jos suojelualueita on paljon, supistuneella talousmetsäalalla joudutaan hakkaamaan yli vuotuisen kasvun. Valtakunnan puuvarat hupenevat. Suojelualueilla puu lahotetaan hiileksi ilmaan ilman, että puuta ensin käytetään hyödyksi lautana, paperina tai polttopuuna. Tuo lahoaminen on vieläpä aika nopeaa: kuollut puu ei taivasalla kauan kestä.
-

Puuaineksen tuhlausta ja hiilen turhia päästöjä on se, että puuta lahotetaan sekä metsässä että lisäksi normaali määrä vielä lautana ja paperina!
-

Hiilen kannalta parasta on, että pyritään puuvarojen lisäämiseen kaikissa metsissä, ei vain suojelualueilla, ja kokemusten perusteella siihen myös pystytään. Ja puuta metsiin mahtuu. VOIKO TÄMÄ LISÄÄMINEN TAPAHTUA JATKUVAN KASVATUKSEN MENETELMÄLLÄ, on taas eri kysymys. Mutta olipa keino mikä tahansa: oikeat hakkuut, lannoitus jne, niin puuvarojen lisääminen nettopyydystää ilmakehän hiiltä.
-
-

Matti             

Takaisin juttulistalle