Vihreiden iso ongelma on, että asioilla on ainakin kaksi puolta. Vihreät dogmit on valettu betoniin: sitä toista puolta ei tunnusteta olevankaan.

 

Ikimetsän puusisältö saattaa olla Pekan mainitsema 400 kuutiometriä (Etelä-Suomi) tai 60 kuutiota (P-S). Mutta se ei juurikaan muutu ajan mittaan. Eli ne hehtaarit eivät nettosido hiiltä.

- olimmepa vihreitä tai vaikka punaisia, tarvitsemme paperia ja lautaa sekä puutuotteiden vientituloja erinäisiin tarkoituksiin. Niinpä metsistä on otettava vuosittain tietty määrä puuta. Hiilitasetta ajatellen se kannattaisi ottaa niistä metsistä, jotka ovat lopettaneet nettositomisen. Siis lopettaneet kasvun. Asialla on tietysti muita puolia (ikimetsien eliöstön säilyttäminen ym), mutta asenteen luutumista kuvaavaa on, ettei vihreä väki pysty myöntämään  tätä hiili-näkökohtaa. Kuten ei myöskään lannoituksen etua siinä mielessä.

 

-         mainittakoon vielä, että järeässä vanhassa metsässä on saantoprosentti parempi. Karkuutettua oksiston hiilikiloa kohden saadaan enemmän runkopuuta talteen.

 

Matti

Takaisin juttulistalle