Happosateen mittasuhteet

Pahimmillaan on rikkiä sadevedessä tullut vuodessa yli 1 g/v neliömetrille… nykyisin yleensä alle 0,5 g, eli noin 5kg/ha rikkiä. Osa lienee peräisin tulivuorenpurkauksista yms… kuka tietää?

Oppikirja sanoo, että 10 kg/ha suuruista laskeumaa neutraloimaan tarvittaisiin 35 kg maanparannuskalkkia/v. Siispä 5 kg/ha aiheuttaa alle 20 kg tarpeen/vuosi. Ja toisaalta tiedetään, että puolen pH-yksikön pH:n NOUSUA varten tarvitaan maalajista riippuen 4000-12000 kg kalkkia. Näin ollen voidaan karkeasti päätellä, että happosade aiheuttaa nykyvauhdilla tuon puolen pH-yksikön laskun noin 400 vuodessa. (koska 400*20 kg=8000 kg) Ja varmaan se kyllä vaikuttaa jo ravinteiden huuhtoutumiseen. Varmasti jo sadassakin vuodessa pH laskee sen verran, että joillakin seuduilla karkeilla mailla (pienempi puskurikyky) voisi kalkitus olla tarpeen. Ja kalkin määrä jotain 2-3 tonnia/ha.

Laskemalla näyttää, että muutokset ovat hitaita, ja niiden torjunta kalkituksen muodossa ei ole kiireellinen eikä vuotta kohden laskien iso ongelma. Vaikea uskoa, että tähänastiset muutokset maan pH:ssa (happosateiden seurauksena) ovat kovin isoja.

Todella happamien vesien on toisaalta havaittu huuhtovat havupuun neulasen vahakerrosta. Nykytason päästöillä ei liene tätä vaikutusta. Paitsi joidenkin päästölähteiden lähistöllä, tehtaiden naapurissa?

Rikkikin on kasvinravinne. On ainakin teoreettinen mahdollisuus, että happosateen rikki tekeekin enemmän hyvää kuin pahaa. Ainakaan silmämääräiset havainnot samoin kuin metsien inventointi eivät taida tuota pahaa todeta?

Matti http://kotisivu.raketti.net/mattitapio

PS: happamuusasiasta tarkemmin Kasvutekijät
- kappaleessa 4, tosin teksti vielä kovasti hiomatonta

Takaisin juttulistalle