Hannes Mäntyranta kirjoitti: http://www.vihrealiitto.fi/yleviarkisto/0227.html

" Lahopuun keskimääräinen määrä on yksi asia, mutta on muitakin.
Lahopuun pitäisi ensinnäkin olla paitsi Raimon mainitsemia kantoja ja
riukuja, myös oksaa ja ennen kaikkea järeämpää puuta, mistä juuri onkin
pula. Lisäksi pitäisi olla lahopuujatkumo, mikä tarkoittaa, että pitäisi
olla eriasteisesti lahonnutta puuta niin nyt kuin tulevaisuudessakin
kaiken aikaa, koska eri eliöt viihtyvät eriasteisesti lahonneessa
puussa. Lisäksi on todennäköistä, että lahopuun keskimääräinen määrä ei
ole ratkaisevaa, vaan ehkä se, saadaanko aikaan riittävästi
lahopuukeskittymiä, joissa lahopuun määrä on hyvinkin korkea. Muun
muassa tähän pyritään hakkuiden yhteydessä jätettävillä säästöpuilla,
metsälain määrittelemillä erityisen tärkeillä elinympäristöillä ja
joillakin muillakin keinoilla. "

-
Rantasaunaani porailee tuhatpäinen tupajumiarmeija. (älkää murehtiko:
kyllä järeissä hirsissä riittää vielä pitkäksi aikaa). Mutta: jotta
saadaan kunnon jatkumo tupajumipopulaatiolle, niin miten tiheään pitäisi
saunoja rakentaa ja puita jättää pystyyn/pitkälleen kuivettumaan? Ja
miten paljon tarvitaan tupajumeja luonnossamme? Entä lahoa? Onko niitä
koskaan liikaa?
-
Hieman tuntuu, että hakemalla haetaan tehokkaasta metsän ja pellon
hoidosta haittoja. Hyviä puolia ei tunnusteta millään:
http://www.matti.tuottavamaa.org/repussa/metsa/mets9.htm
-
Matti Pekkarinen