Jouni kirjoitti: ” tehoviljelyn haittoja vaikea torjua”

-

Sillähän ei ole väliä, millä termillä kutsumme viljelyä. Mutta

a)      väkilannoitteet ovat siistejä. Väkilannoitteen typpi muovisäkissä katetussa varastossa on syys- ja kevätvalumien ulottumattomissa. Helppoliukoisena se tulee käytetyksi kasvukaudella, eikä jää maahan syyssateiden ja kevätvaluman huuhdottavaksi. Maatalouden Tutkimuskeskuksen kokeissa on seurattu väkilannoitetypen vaiheita radioaktiivisesti merkityn isotoopin avulla. Suurimmat todetut huuhtoumamäärät olivat yhden kilogramman luokkaa hehtaaria kohden.. Väkilannoitetypen osuus peltohehtaarin kokonaishuuhtoumasta on alle 10% ja loput(yli 90%)tulee orgaanisista lähteistä (humus, kasvinjätteet, lanta) Väkilannoitus nostaa satoa, ei huuhtoumaa.

b)      rikkakasvien ja tautien torjunnalla saadaan samalla lannoitustasolla yleensä 20-30% sadonlisäys. Näin tarvittava ravinto syntyy pienemmällä peltoalalla, ja luontoa säästyy.

c)      Tosin jonkun mielestä rikkoja ja ötököitä on oltava nimenomaan pellolla. Muualla ne ovat vähempiarvoisia? Tuleeko ne rikkakasvit torjua vai ei? Luomussakin nähdään paljon vaivaa niiden torjumiseksi, mutta kun siinä ei onnistuta, todetaan, että onpa hieno asia, että on monipuolinen kasvillisuus! Ja torutaan tavanomaista viljelyä---- http://verkkopemo.ysao.fi/kasvituotanto/vilrikka.htm

 

-

-

 

 

Matti Pekkarinen

Takaisin juttulistalle