http://www.vihrealiitto.fi/yleviarkisto/4_2004/0020.html  :

Pekka Raukko kirjoitti: " Onhan käydyssä keskustelussa ollut hienojakin hetkiä. Itse nautin suunnattomasti siitä, kun Pekkarinen rakensi teorian biodiversiteetissä säännöllisesti vuositasolla tapahtuvasta aaltoliikkeestä. Teoriahan oli hyvin poikkeuksellinen, omaperäinen, vaikka todellisuuden tai luonnontieten kanssa sillä ei luonnollisestikaan ollut mitään yhtymäkohtia. Esteettinen yhteensopivuus antiluomun muiden "teorioiden" kanssa oli kuitenkin niin täydellinen, että kokonaisus oli kieltämätä nautinnollinen ;-) "
-
-

Minä:

Kiva, että luomukeskustelu taas viriää.
EDELLEENKIN olen sitä mieltä, että kyntö tappaa ison osan lieroista ja maan pinnalla elelevistä hyönteisistä. Eli tasoittaa siltä osin mahdollisia biodiversiteetin eroja eri viljelytapojen välillä. Palauttaa maanpinnan elämän nollaruutuun. Luomussa kyntö on välttämätön paha. Rikkaongelma on nelinkertainen jo nyt luomussa, verrattuna normaaliin viljelyyn.
Kyntämisestä luopuminen estää eroosiota ja CO2-päästöjä. Ja armahtaa lierot ja säästää muutakin eliöstöä.
-
-
Matti
 

 

JATKOA: http://www.vihrealiitto.fi/yleviarkisto/4_2004/0021.html  :

Ainoaksi luomua puoltavaksi seikaksi taitaa jäädä se, että siinä saattaa kesällä olla monipuolisempi kasvillisuus, ja sen myötä monipuolisempi eläinkanta. Ero tasoittuu syksyllä kynnössä. Ja kääntyy tavanomaisen eduksi, jos vain luomutila kyntää. Itse maan eliöstö voi tavanomaisessa ainakin yhtä hyvin.
Toisessa vaakakupissa on tuhat miljoonaa euroa vuosittain säästyviä veromarkkoja.
http://kotisivu.dnainternet.net/mattitap/etusivu.htm#mitamaksaa Ja ainakin 1,3 miljoonaa hehtaaria (ympäristöllisesti haitallisimmat pellot), jotka voidaan käyttää muuhun. Ainakin eroosio (fosforipäästöt!) pienenevät. Typpipäästöt pienenevät myös http://verkkopemo.ysao.fi/kasvituotanto/YMPSUOJ.htm . Ruuan laatuun ei liene näillä suurta vaikutusta, ainakaan luomun eduksi.
Vaan uskoa saa.
- Eikö vihreiden tulisi perustella virallisissakin yhteyksissä luomukantansa juuri Pekka Raukon tavoin? Siis sillä, että pitää kasvattaa pillikettä ja kirvoja silläkin 8 prosentilla Suomen maasta, jota pelloksi sanotaan. Ja raivata vielä lisääkin.

JA VIELÄ: Millaista on se luomupellon monimuotoisuus, johon ei kyntö vaikuta  tuhoavasti? Maahisia ja menninkäisiä? Pekka osaat kaikesta päätellen kertoa sen.
-
Taikka: Onko luomukyntö luomuauralla kovasti erilaista kuin oikea kyntö? Siis oikeaoppinen luomukyntö. Minä olen nähnyt vain tavanomaista luomupellon kyntöä, joka multaa kasvit, myyrät, sammakot ja hyönteiset ja katkoo lieroja. Kerrothan Pekka oikeasta luomukynnöstä.
-
Minä olen jo ennättänyt aiemmin kuvailla kestävän kehityksen ojankaivua: ../../sivu2.htm#s18luomuojankaivu
 

Matti

Takaisin juttulistalle