VIHREÄ  LOGIIKKA  HÄMMÄSTYTTÄÄ

 

Vihreään ajatteluun suhtaudutaan myötämielisesti, koska ajatusten toteuttamisen uskotaan olevan ympäristön ja luonnon kannalta edullisia. Mutta päämäärä ja keinot ovat usein ristiriidassa, jolloin tulokset ovat ympäristön ja luonnon kannalta haitallisia. Esimerkkejä ristiriidoista:

-   metsät halutaan suojella, mutta puut polttaa energiaksi,

-   uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä vaaditaan rajoitettavaksi, mutta maapallon maakaasuvarat halutaan polttaa loppuun,

-   uraania halutaan säästää, vaikka se kuluu kaikenaikaa itsestään,

-   ydinvoimaonnettomuutta pelätään, vaikka länsimaisissa voimaloissa riski on erittäin pieni ja onnettomuuden seuraukset paikallisia, mutta nopean ilmastonmuutoksen aiheuttamaa Golf-virran pysähtymisriskiä ei pelätä, vaikka sen seurauksena koko Suomesta tulisi lähes asuinkelvoton,

-   säteilyä pelätään, mutta ei ihmisten läheisyyttä, vaikka jokainen aikuinen säteilee 7000 bequerellia,

-   ydinjätteiden kohtalosta jääkauden jälkeen ollaan huolestuneita, mutta ei murehdita suomalaisten kohtaloa jääkauden tullessa,

-   ydinjätteiden loppusijoituksen vähäisiä riskejä vaaditaan pienennettäviksi kaikin keinoin, mutta hyväksytään suuret todetut riskit, joita aiheutuu maakaasuvoimaloiden hiilidioksidijätteiden loppusijoituksesta ilmakehään ja pienhiukkasjätteiden loppusijoituksesta ihmisten keuhkoihin,

-   bioenergiaa kannatetaan, vaikka hakkeen ja muun biomassan polttaminen tuottaa runsaasti pienhiukkasia, jotka aikaansaavat hengitys- ja verenkiertoelinkuolemia ja keuhkosyöpää,

-  Natura-alueita halutaan meren rannoille, mutta ollaan valmiita varustamaan ne melu- ja maisemahaittoja aikaansaavilla tuulisähköpuistoilla,

-   Vuotoksen rakentamista vastustetaan, vaikka vesivoimaa tarvitaan lisää tuulisähkön säätöenergiaksi, jotta tuulisähköä voitaisiin lisätä merkittävästi,

-   geenimuuntelua vastustetaan, vaikka sen avulla viljasatoja voitaisiin parantaa niin, että ruokaa riittäisi maapallon nälkäisille,

-   luomuviljelyn halutaan yleistyvän, mutta silloin maapallon jäljellä olevia metsiä on raivattava pelloksi, jotta viljantuotanto pysyisi entisen suuruisena,

-   liikenteen päästöjä halutaan vähentää, mutta tarpeellisia moottoriteitä vastustetaan, vaikka ne liikenteen sujumisen ansiosta vähentäisivät päästöt puoleen,

-   henkilöautoja vastustetaan ja dieselbusseja kannatetaan, vaikka bussit tuottavat enemmän ilmansaasteita matkustajaa kohti.

 

Martti Tiuri

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja