Maatalous ja kasvihuoneilmiö

 

Maanviljely kuluttaa polttoöljyä. Hehtaarin viljan viljely kuluttanee kaikki vaiheet huomioon ottaen (koneiden polttoaineen tarve, koneiden valmistus malmista lähtien ja lannoitteiden valmistus) yhteensä 500 litraa öljyä, josta noin 100 kg on lannoitteen valmistuksen osuus. (suorakylvömenetelmällä viljellen tarve lienee noin puolet tästä).

Siis konetyöstä ja lannoitteenvalmistuksesta aiheutuva hiilidioksidipäästö on noin 1000 kg/ha. Puhtaana hiilenä laskien jotain 300 kg.

Jos ei käytetä lannoitteita, on tilanne erilainen:

Hiilipäästöjen vähentämisen kannaltakin viisainta on tuottaa tarvittava sato mahdollisimman pienellä alalla tehokkaasti viljellen. Nimittäin pahiten päästöjä aiheuttaa maan muokkaamisesta aiheutuva maan hiilen vapautuminen:

 

 

Matin Maaseutusivut: hakemistoon/etusivu