KASVIBIOLOGIA  kasvin rakenne ja elintoiminnat, Matti Pekkarinen (kirjallisuus: Pohjola-Valanne: kasviopin ja ympäristönsuojelun perusteet ammatillisille oppilaitoksille) 

1. Ulkorakenne (organologiaa)

JUURI 

Juuren tehtävät       

 • kiinnittää,tukee,ottaa vettä ja ravinteita, hengittääkin

 

Kuopiossa, Pitkälahdessa, vanhan 5-tien varressa on tämä mänty... Tässä piirroskuvassa hieman hennompi, muutaman viikon ikäinen juuri

 

 

VARSI

(oikealla poikkileikkaus koiranheisi- puusta)

Varren ja silmun poikkileikkaus: koiranheisipensas. Kuvattu mikroskoopin "läpi"

Varren tehtävät:

-kannattelee lehtiä ja kukkia, johtaa aineita (nesteitä) alas ja ylös

Varren pituuskasvu riippuvainen valonsaannista (hormonaalinen säätely)

 

 

Johtojänteen puuosassa nousee vesi ravinteineen. Nilaosassa siirtyvät yhteyttämistuotteet sinne, missä tarvitaan...

  

       

LEHTI

Lehden tehtävät

Lehtimuotoja: tasasoukka, suikea, soikea, puikea, vastapuikea, pyöreä, munuaismainen, nuolimainen, keihäsmäinen Lehtimuotoja yksinkertaistettuna

 

KUKKA 

Kuka tietää tämän nimen? Minä en. Vastaukset matti.pekkarinen@pspt.fi! Kukan halkaisija oli noin 10 cm!!!

 

Myös kukka on lehdistä muodostunut:

Kukan tehtävät:

  

Kukan rakenne

 

 

kukinto-ja kukkatyyppejä runsaasti: pääasiallisena perusteena kasvien taksonomiassa,luokittelussa sukuihin ja lajeihin

 

Kukinto... joillakin lajeilla (pienikukkaisia) kukat ovat ryhmittyneet enemmän tai vähemmän tiiviiksi ryhmiksi (terttu,tähkä...mykerö...sarja...kerrannaistähkä...röyhy)

 

 

 

2. KASVIN KEHITYSVAIHEET 

 

ITÄMINEN

Itämisen edellytykset:

Itämisessä siemenen kuori kehittää amylaasi-entsyymiä, joka kulkeutuu vararavintosolukkoon. Siellä se muuttaa tärkkelystä sokereiksi, jotka kulkeutuvat alkioon. Alkio käyttää sokereita kasvun energian lähteenä.

 

VILJA JYVÄ: 

  

TAIMIVAIHE JA VEGETATIIVINEN KASVU

Rypsin taimi

   

KUKKIMINEN

 HEDELMÖITYS + SIEMENENMUODOSTUS 

                                                  

KASVUAIKA KYLVÖSTÄ TULEENTUMISEEN  voi samallakin lajikkeella vaihdella melkoisesti. Lämpösumma on jo parempi kasvukauden mittari kuin päivien lukumäärä. Muiden tekijöiden (typen-ja vedensaanti ja päivänpituus) vaikutus sekoittaa asiaa siten ,ettei lämpösummakaan ole aivan yksiselitteinen. Lajien ja lajikkeiden välisien kasvuaikavaatimuserojen ilmaisijana lämpösumma on hyvä mittari. 

Viljelyvarmuustekijänä kasvuaika olisi saatava lyhyeksi. Kasvuaikaa lyhentävät tekijät vaikuttavat kuitenkin usein satoa alentavasti (jäähän osa kasvukautta hyödyntämättä) Siksi käytännössä pitkä kasvuaika - olipa se sitten lajikkeesta tai sää- ym.  tekijöistä riippuvainen - johtaa pääsääntöisesti laarien täyttymiseen, lyhyt niiden jäämiseen vajaiksi. 

 

VILJAN KEHITYSASTEET, useita jaottelutapoja...

1.ITÄMINEN 

2.ORASVAIHE

3.KORSIVAIHE

4.JYVÄNMUODOSTUS

 

yleinen jaottelu eri tuleentumisasteisiin on seuraava: 

MAITOTULEENTUMISASTE---KELTATUL.ASTE---TÄYSTUL.ASTE---YLITUL.ASTE

 

TULEENTUMISVAIHEIDEN TUNTOMERKKEJÄ:  Epätasaisesti kehittynyttä ohraa. Liian matalaan kylvetty, ja kuiva alkukesä ???

 

MAITOTULEENTUNUT: alalehdet keltaisia, ylälh vihreitä ,jyvä maitomainen, latvapäästä kellertyvä, solmut ja korret vihreät, tuoreet, kosteus yli 50%

FYSIOLOGINEN TULEENTUNEISUUS: kosteus 35-40 % , jyvä vetinen, jonkin verran taikinamainen tai jauhomainen, vihreä jyvistä häviämässä, jyvä taipuva (vehnä, ruis: halkeaa) korret ja solmut kellastuvat

KELTATUL: kosteus noin 30%,jyvä sitkeä, jauhomainen ja taikinamainen, taittuu poikki, murtopinta epäsäännöllinen, halme kokonaan keltainen, alasolmut kutistuvat

TÄYSTUL: kosteus 20-15%,jyvä lasimainen/jauhomainen, kova, tähkät nuokkuvat , halme harmaantuu, solmut kutistuvat

YLITUL: kasvusto "ränsistynyttä", harmaata, korsi hauras --- korret taittavat, tähkiä putoilee, idäntäriski suuri

 

 lisääntyminen

a) Suvuton lisääntyminen

b) Suvullinen lisääntyminen:

Itsesiitos

Ristisiitos

ristisiittoisilla mekanismeja, jotka estävät itsesiitoksen :

Hedelmöitys

siitepöyhiukkasen tuma (oik. 2 kpl) kulkeutuu emin siemenaiheen alkiorakkoon. Toinen yhtyy munasolun tumaan (n+n=2n), josta syntyy uuden siemenen alkio. Toinen yhtyy alkiorakon keskustumaan (2n+n=3n), josta syntyy uuden siemenen vararavintosolukko.

 

  

3. Yhteyttäminen 

yhteyttäminen, fotosynteesi, tapahtumasarja, jossa vihreät kasvit (siemenkasvit, sanikkaiset, sammalet, levät) ja eräät bakteerit sitovat Auringon valoenergiaa kem. energiaksi. Yhteyttämisen lähtöaineina ovat vesi ja ilmakehän hiilidioksidi. Reaktiotuotteena syntyy orgaanista, runsaasti energiaa sisältävää sokeria sekä happea:

6 CO2 + 6 H2O + valon energiaa ------- C6H12O6 + 6 O2 eli hiilidioksidi + vesi ---- glukoosi + happi. Yhteyttäminen on elämän perusta maapallolla. Vihreiden yhteyttävien kasvien sitoma energia välittyy ravintoketjussa toisenvaraisille (heterotrofisille) eliöille. Ilmakehän happi on peräisin yhteyttämisestä, ja vihreät kasvit pitävät yllä ilmakehän happi–hiilidioksiditasapainoa. Merien planktonlevät tuottavat hapesta huomattavan osan. Kivihiili, öljy ja maakaasu ovat biol. materiaalin hajoamistuotteita, jotka ovat peräisin yhteyttävien eliöiden vuosimiljoonia sitten synnyttämistä yhdisteistä.  

Yhteyttäminen tapahtuu kasvisolujen viherhiukkasissa (kloroplasteissa), joita on runsaasti lehdissä. Siinä voidaan erottaa kaksi vaihetta: valoreaktiot, joiden edellytyksenä on valoenergian saanti, sekä pimeäreaktiot (Calvinin kierto), jotka seuraavat välittömästi valoreaktioita, mutta ovat mahdollisia myös pimeässä. 

Valon vaikutuksesta lehtivihreä (klorofylli) virittyy, mikä mahdollistaa elektronien irtoamisen ja siirtymisen toiselle molekyylille. Yhteyttämisen ns. elektroninsiirtoketjussa elektronin vastaanottava molekyyli pelkistyy ja luovuttava molekyyli hapettuu. Hapetus–pelkistysreaktioissa vapautuva energia varastoituu ATP:hen (adenosiinitrifosfaattiin), jota syntyy ADP:stä (adenosiinidifosfaatista) ja epäorgaanisesta fosfaatista ja joka on runsasenerginen yhdiste. Siitä vapautuu kahden uloimman fosfaattiryhmän irtautuessa paljon energiaa, ja sitä käytetään solussa energian siirrossa ja tilapäisvarastona. Lehtivihreämolekyyli saa puuttuvat elektronit vesimolekyylistä, josta valon vaikutuksesta vapautuu happea, vetyioneja H+ ja elektroneja (e-). Viimeisenä elektronien vastaanottajana toimii NADP (nikotiinihappoamidiadeniinidinukleotidifosfaatti), joka pelkistyy NADPH2:ksi ja joka solussa osallistuu yleisesti hapetus–pelkistysreaktioihin. Pelkistyessä siihen liittyy vetyä ja elektroneja, ja hapettuessa se luovuttaa niitä. Valoreaktioissa on siis kolme rinnakkaistapahtumaa: ATP:n muodostuminen (fotofosforylaatio), veden hajoaminen (fotolyysi) ja vedynsiirtäjän, NADP:n, pelkistyminen.

 

Valoreaktioiden perustuotteet NADPH2 ja ATP käytetään pimeäreaktioissa hiilidioksidin sitomiseen ja pelkistämiseen. Hiilidioksidin, jota versokasvit ottavat ilmarakojen kautta, vastaanottajana on 5-hiilinen sokeri, ribuloosi-bifosfaatti (RuBP). Tätä reaktiota katalysoiva entsyymi on luonnon yleisin valkuaisaine. Ensimmäinen havaittava välituote on 3-hiilinen sokeri, fosfoglyserolihappo, joka useiden välivaiheiden kautta muuttuu glukoosiksi. Reaktiotuotteista muodostuu solun muita tärkeitä yhdisteitä: pidempiketjuisia hiilihydraatteja, rasvahappoja ja aminohappoja. Hajoavan ATP:n energia varastoidaan pysyvämpiin energian varastomolekyyleihin kuten tärkkelykseen tai rasvoihin. Yhteyttämisessä sokeriin sitoutunutta energiaa vapautuu hengityksessä ja käymisessä. 

Kemosynteesissä eräät bakteerit (esim. rikki- ja nitrifikaatiobakteerit) sitovat hiilidioksidia ilman Auringon valoenergiaa. Hiilidioksidin pelkistämiseen tarvitsemansa energian ne saavat hapettamalla yksinkertaisia epäorgaanisia yhdisteitä, kuten ammoniumsuoloja tai sulfideja. 

Epäorgaanisen typen ja rikin muuttamista orgaanisiksi yhdisteiksi sanotaan joskus myös yhteyttämiseksi (assimilaatioksi). Typensidonnassa käytetään lähtöaineena kaasumaista typpeä (N2).

 

 

4. Kasvutekijät  ks kappaleet 1 ja 2  täältä

             

 

 

 

5. Kasvin vesitalous ja ravinteiden otto 

Kasvin vesipitoisuus ja veden tarve 

 

Veden otto ja kuljetus 

 

a) Diffuusio on itsestään tapahtuvaa aineiden sekoittumista , perustana molekyylien lämpöliike

 

b) Osmoosi on diffuusiota puoliläpäisevän  (semipermeaabelin) kalvon lävitse

 

Veden kulku kasvissa

Veden haihtuminen

 

 

Kasvien ravinteiden otto 

Kasvien ravinteet ovat maanesteessä pääasiassa ionimuodossa :

AINEIDEN KULJETUS

 

 

 

6. KASVIEN KASVUA SÄÄTELEVÄT AINEET (hormonit   ja  niiden  inhibiittorit) 

Tärkeimmät hormoniryhmät : auksiinit , gibberelliinit   ja  sytokiniinit 

AUKSIINIT       (kreikk. auksein: "kasvaa")

 

 GIBBERELLIINIT 

 

SYTOKINIINIT  JA  ETYLEENI

KLORMEKVATTI on käytännön kannalta merkityksellisin kasvunsääde

 • keksittiin 1950-luvun lopulla

 • toimii gibberelliinisynteesin estäjänä

 •  ABSKISSIHAPPO estää lähes kaikkien kasvinosien kasvua, siementen itämistä ja silmujen puhkeamista, ts se edistää  lepotilan eli dormanssin säilymistä

   KUMARIINI   on laktoniyhdiste,joka estää mm siementen  itämistä,auksiinisynteesiä ja SH-entsyymien toimintaa

   

  7. Perinnöllisyys (herediteetti)  (ks myös täältä)

  Toisilleen sukua olevat eliöyksilöt muistuttavat toisiaan enemmän kuin saman lajin yksilöt keskimäärin. Tämä kuuluu elämän perustavimpiin tunnusmerkkeihin. Perimää välittää sukupolvesta toiseen deoksiribonukleiinihappo eli DNA, joillakin viruksilla ribonukleiinihappo eli RNA. Bakteereilla DNA sijaitsee rengasmaisena molekyylinä solulimassa, muilla eli ns.aitotumaisilla eliöillä se on tuman kromosomeissa. Ennen solun jakautumista sen DNA-molekyylit kahdentuvat niin, että syntyvät tytärsolut saavat samanlaisen DNA-koostumuksen; Perinnöllisyys ja perimän siirtyminen uusiin soluihin ja sukupolvesta toiseen perustuu juuri nukleiinihapon kahdentumiskykyyn. Jossakin määrin perinnöllisyyttä välittävät myös kromosomista irrallaan olevat plasmidit sekä solulimassa olevat DNA:ta sisältävät soluelimet, kuten mitokondriot ja plastidit.

  Perinnöllisyyden yksikkö on perintötekijä eli geeni. Saman geenin eri muotoja, sanotaan alleeleiksi (esim ihmisen silmän väriin vaikuttavasta geenistä). Jos kaksi kromosomistoa käsittävän eli diploidisen solun tai yksilön jonkin kromosomin jossakin geenikohdassa eli lokuksessa on sama alleeli kuin sen vastinkromosomin vastaavassa lokuksessa (so. samaa alleelia on solussa kaksi kappaletta), solu tai yksilö on kyseisen geenin suhteen samaperintäinen eli homotsygoottinen. Jos taas on eri alleelit, solu tai yksilö on kyseisen geenin suhteen eriperintäinen eli heterotsygoottinen. Täydellistä homotsygotiaa (kaikkien geenien suhteen) esiintyy monisoluisilla eliöillä hyvin harvoin jos koskaan. Jatkuvalla sukusiitoksella (esim itsesiittoisilla kasveilla) voidaan päästä hyvin lähelle sitä.

   

  nukleiinihapot, DNA

  Suurimolekyylisiä polynukleotideja, joihin sisältyy eliöiden perimä ja jotka ohjailevat valkuaisaineiden rakentumista soluissa. Ne muodostuvat yhdistymällä mononukleotideista. Nämä käsittävät yhden fosforihappotähteen, yhden pentoosisokerin (deoksiriboosi tai riboosi) ja yhden typpipitoisen puriini- tai pyrimidiiniemäksen. Puriineja ovat adeniini (A) ja guaniini (G), pyrimidiinejä tymiini (T), urasiili (U) ja sytosiini (C). Deoksiribonukleiinihapon eli DNA:n sokeriosat ovat aina deoksiriboosia, ja sen emäksiä ovat A, T, G ja C.  Perättäisten emäsosien tietty järjestys ja sen säilyminen kunkin eliön DNA:ssa muodostaa perinnöllisyyden perustan. Jokainen kolmen emäksen sarja (tripletti eli kolmikko) merkitsee geneettisessä koodissa tiettyä aminohappoa. Muutaman sadan tripletin pituinen DNA-jakso merkitsee aminohapoista rakentuvaa valkuaisainetta.

   

  nukleiinihapot, RNA

  Valkuaisaineen valmistusta varten DNA:n kaksoisjuoste aukeaa jonkin geenin kohdalta, ja jommankumman juosteen rinnalle rakentuu sille komplementtinen ribonukleiinihappojuoste (lähetti-RNA). Ribonukleiinihapon (RNA) molekyylit ovat aina yksijuosteisia; niissä on sokeriosana riboosi ja emäksinä A, U, G ja C. Muut valkuaisaineiden synteeseihin osallistuvia RNA-tyyppejä ovat ribosomi-RNA:t ja siirtäjä-RNA:t.

   

  tumanjakautuminen

  Tumanjakautuminen on solunjakautumisen aloittava tapahtumaketju, jota on kaksi tyyppiä:

  a) mitoosi, jossa syntyneet tytärsolut sisältävät täsmälleen samat kromosomit kuin emosolukin, ja meioosi, jossa tytärtumien kromosomien lukumäärä vähenee puoleen. Mitoosin esivaiheessa, profaasissa, pitkittäin kahdentuneet kromosomit alkavat tulla näkyviksi (valomikroskoopilla katsottaessa) kiertymisen aiheuttaman paksuuntumisen ansiosta. tumajyvänen ja -kelmu häviävät. Samanaikaisesti on sentrosomi jakautunut kahtia, ja sen puoliskot siirtyvät tuman vastakkaisille puolille. Tumasukkula alkaa muodostua niiden väliin. Keskivaiheessa, metafaasissa, yhä selvemmin näkyvät kromosomit siirtyvät vähitellen sukkulan keskitasoon ja muodostavat metafaasilevyn. Ne halkeavat pituussuunnassa kahdeksi samanlaiseksi tytärkromosomiksi. Jälkivaiheessa, anafaasissa, tytärkromosomit eroavat ja kulkevat sukkulan päihin. Loppuvaiheessa, telofaasissa, tumasukkula häviää, kromosomien kierteisyys purkautuu, ja ne häviävät näkyvistä. Kummankin kromosomiryhmän ympärille muodostuu tumakelmu, ja tumajyväset tulevat näkyviin. Tumasta on tullut kaksi identtistä tumaa. Mitoosin kestoaika vaihtelee 10 minuutista useihin tunteihin. Jakautumisten välisenä aikana, interfaasissa, kromosomit kaksinkertaistuvat seuraavaa jakautumisvaihetta varten.

  b) meioosin eli kypsymisjakautumisen tuloksena syntyy lisääntymissoluja. Siihen kuuluu kaksi perättäistä tumanjakautumista. Ensimmäinen on vähennys- eli reduktiojakautuminen, jossa kromosomisto puolittuu. Toinen on tasaus- eli ekvaatiojakautuminen eli tavallinen mitoosi.